Bina ve Site Yönetimi

Bina ve Toplu Yapı Yönetim Hizmeti

Bina ve Toplu Yapı Yönetim Hizmeti 4 ana başlıkta yapılmaktadır.
 • HUKUKİ
 • TEKNİK
 • İDARİ
 • FİNANS
4 ana başlık çerçevesinde yönetim işleyişi yürütülmesi gerekmektedir. Her bir başlığın kendi içinde ve diğer işlerle birbirine bağlı bileşenleri mevcuttur.
Bergama Mis Temizlik ve Yönetim Hizmetleri olarak, bu başlıkları gerektiği oranda, zamanında yapılan uygulamalar ve şeffaf, anlaşılabilir yöntemle tamamen odağında çözümü üreterek yönetim hizmetini vermektedir.
Bina, Site ve Toplu Yapılarda Yönetim;

Geçici Yönetim;
Müteahhit Firma İnşaat imalatını bitirmesi ile daire, işyeri teslimleri yapmaya başlar ve aynı anda Yönetimin kurulması gerekmektedir. Bu aşamada biz Bergama Mis Temizlik ve Yönetim Hizmetleri olarak Yönetim Hizmetini devralarak Geçici Bina Yönetimi’ni oluşturmaktayız.
Geçici Bina Yönetimi’nin Avantajları
Müteahhit firma açısından Geçici Konut Yönetimi’nin avantajı, bina teslim aşamalarında ufak tefek eksikler yüzünden müşterileriyle kötü olmamak ve resmi olarak kendilerine ait olmayan sorumlulukları yüklenmeyerek imalatın sonunda sıkıntı yaşamadan Bina Yönetimi’ne devretmektedirler.
Bina sakinleri açısından ise komşular birbirini tanımamakta ve herkesin kendine ait işleri olması nedeniyle bina yönetim işi için ayrıca zaman ayıramamakta olmalarından dolayı yöneticilik işi ortada kalmamaktadır. Geçici Bina Yönetim Hizmeti ile bina sakinleri bu iş yükünden kurtulmaktadırlar.
Mevcut Yönetimden yönetimi devralma;
Apartman / sitenizde yapılan genel kurulda Bina Yöneticiliği ’ne Bergama Mis Temizlik ve Yönetim Hizmetleri seçilmesini takiben başta Kat Mülkiyeti Kanunu olmak üzere yürürlükteki tüm kanun, tüzük ve yönetmeliklerin yöneticiye yüklediği görev ve sorumluluklar çerçevesinde Bergama Mis Temizlik ve Yönetim Hizmetleri Apartman/Site Yönetim görevini bir sonraki genel kurula kadar sürdürür.
Bergama Mis Temizlik ve Yönetim Hizmetleri’nin görev ve sorumluluklar çerçevesinde;
 • Gelir ve giderlerin işletme defterine düzenli olarak işlenmesi,
 • Her bir daire için kat maliklerinin ve kiracılarının borç/alacak durumlarının takibi,
 • Aylık gelir, gider ve borçlu listelerinin her ay düzenli olarak hazırlanarak tüm kat maliklerine ve apartman sakinlerine ulaştırılması,
 • Borcunu zamanında ödemeyenlerden alacakların gerekirse uzman hukukçularımız vasıtası ile icra marifetiyle tahsilinin sağlanması,
 • Siteniz ile ilgili konularda 3. şahıslarla olan hukuki itilafların takibi,
 • Sitenizde su, kanalizasyon, elektrik, asansör, çatı ve diğer müşterek kullanım alanlarında meydana gelecek arızaların giderilmesi, bakımlarının yapılması,
 • Site Personeli ile ilgili olarak SGK’ya verilmesi gereken bildirgelerin hazırlanması, primlerinin yatırılması ve diğer tüm personel işlemlerinin takibi,
 • Merkezi Sistem Faturalarının düzenlenmesi takip edilmesi tahsil edilmesi, gibi yöneticinin düzenli olarak yapmak zorunda olduğu işlemlerin yanı sıra siteniz genel kurulunun yöneticiye verdiği ve yetkilendirdiği işleri de görev süresi içinde eksiksiz olarak denetçinin gözetiminde yapacaktır.

Bina ve Toplu Yapı Yönetim Hizmeti Nedir?

Bina Yöneticiliği öncelikle ciddi bir iştir. Hukuki bilgi, muhasebe bilgisi gibi bir çok detayı bilmek gereklidir. Bina ve site yönetimleri ilgili kanunlara hakim olmalıdır. Yapılan yanlış yönetim sonucunda hukuk açısında bir çok yaptırımla karşılaşılabilir.

Bir ya da birden çok binadan oluşan apartman ve sitelerin problemleri ile ilgilenmek, düzenli işlerinin yapılmasını sağlamak bina yönetim sistemlerine profesyonel yaklaşım geliştirmekle mümkün olmaktadır. Herkesin ailesiyle birlikte mutlu ve huzurlu bir hayat sürdürebilmesi için, çalışanın maaşı ve sigortasından, genel temizliğe, çevre bakımından boya ve badana işlerine, otoparktan diğer ortak kullanım alanlarına kadar her işin profesyonel site yönetimi oluşturularak, kanunlarda geçen cezai yaptırımlarla muhatap olmadan halledilmesi gerekir.

Kalabalık yerleşim yerlerinde düzeni sağlamak gerçekten de zor iştir. Her daire sahibinin makul isteklerine karşılık verebilmek, yerine getirilemeyecek taleplerin uygun lisanla reddedilmesi ve gerekçesinin belirtilmesi başlı başına sabır ve sükunetle yapılması gereken işlerdir. Bu işlerin yapılmaması veya ihmal edilmesi durumlarında kat mülkiyeti kanununda ve sosyal güvenlik yasasında belirtilen yaptırımlar, özellikle site yönetiminden sorumlu olanları ciddi külfetlerle karşı karşıya bırakabilmektedir. Bu yüzden son zamanlarda bina yönetim sistemlerine profesyonel yaklaşım sergileyen firmalarla bağlantıya geçip, site yönetimini güvenilir ellere teslim etmektedirler.

Apartman Yönetimi
Büyükşehirlerde yükselip giden binalar çeşitli sorunları da beraberinde getirmekte, genel problemlerin yanı sıra apartman yönetimini ilgilendiren özel sorunlar da çözüm beklemektedir. Özellikle son zamanlarda şehirleşme kültürünün artması, yoğun iş trafiği, hayat standartlarının daha iyi olabilmesi adına hanelerde birden fazla kişinin çalışmak zorunda kalması, insanların apartmanlarında ve evlerinde ekstra problemler ile uğraşmak istememesi sonucunu doğurmaktadır. Bu yoğun tempoda kendi iş hayatındaki stresin yanı sıra, ebeveynlerin ailenin tüm fertlerinin okul, servis, özel kurslar gibi farklı yerlerde geçirdikleri vakitler kendi dairelerine bile vakit ayıramamalarına neden olmaktadır.
Tüm bu sebepler dahilinde apartman yönetimini ve getireceği sorumlulukları pek kimse sahiplenmek istemez. Böyle durumlarda tüm kat maliklerinin onayı ile profesyonel site yönetimi alanında hizmet veren firmalara rağbet artmaktadır. Tüm hukuki sorumluluğu alabilen, kendine güvenen ve apartman yönetimi konusunda uzman profesyonel kadrolar, herkesin rahat etmesini sağlamaktadır. Görevlendirme süresinin sona erdiği zamanlarda, tüm gelir-gider tablolarını, yapılan harcamalara ait makbuz, fatura ve dökümanları site genel kuruluna sunabilen profesyonel site yönetimi uzmanları işlerini kat mülkiyeti kanunu ile diğer yasal dayanaklara uygun olarak yapmaktadır.
Hızla büyüyen şehirlerde müstakil evler yerine arsadan daha fazla faydalanılmasını sağlayan apartmanlar yapılmaktadır. Apartman sayısı arttıkça, konut sahiplerinin beklentileri de artmaktadır. Bu beklentilere karşılık verecek apartman yöneticiliği sistemi tüm kat maliklerinin toplu yaşam merkezlerindeki isteklerini yerine getirmek için lazım olan bir sistemdir.
Tüm daire sahiplerinin kendi başlarına hareket ettiği, ortak kuralların belirlenmediği, herkesin kullandığı ortak alanların düzenlenmediği bir apartmanda sorunlar çığ gibi büyür. Bu yüzden gücünü kanunlardan ve ilgili yönetmeliklerden alan apartman yöneticiliği tam bir profesyonel hava içinde yürütülmelidir.
Anne, baba ve çocuklardan oluşan, büyük bir aile niteliği taşıyan apartmanlarda komşuluk ilişkilerinin eski tip yerleşim yerlerindeki komşuluk ilişkileriyle aynı olduğu söylenemez. Biraz daha resmi ilişkilerin yürütüldüğü apartmanlarda, bu resmi havayı daha samimi ve dayanışma içeren bir yapıya dönüştürmek apartman yöneticisinin işidir. Periyodik olarak toplanarak, ortak bir amaca hizmet ederek daha yaşanılacak bir çevre oluşturmanın kilit yolu apartman yöneticiliğinden geçmektedir.
Mevzuat ile ilgili bilgi almak için aşağıdaki butona tıklayarak tüm mevzuatlar hakkında bilgi alabilirsiniz.

Tel: 0 850 307 0 647
info@bergamamistemizlik.com
PZT – CM: 9:00 – 17:00 pm
PZR: Kapalıyız
Randevu Al
Sorularınızmı var?

  Call Now ButtonBizi Arayın