Tesis Yönetimi

bergama mis temizlik tesis yönetimi


 

DIŞARIDAN HİZMET SATIN ALIMININ AVANTAJLARI

 

Üretim ve karı maksimize etmek, her işletmenin temel var oluş nedenidir. Bunu başarabilmek için daha önce işletmeler, olabildiği kadar büyüyerek güçlerini arttırmaya çalışmaktaydılar. İşletmeler mümkün olabildiğince her türlü faaliyeti bünyelerinde barındırmakta ve bu da onlara güç katmaktaydı. Değişen koşullar altında işletmelerin bu şekilde büyümesinin, hantallaşmak, ekstra maliyetlere katlanmak, esnekliğini kaybetmek, gereksiz kaynak kullanımı, kalitenin düşmesi gibi pek çok olumsuzluğu berberinde getirdiğini ortaya koymuştur. Bunun sonucu olarak işletmeler daha temel / asıl işlevine odaklanarak, bunun dışında kalan işlere ilişkin hizmetleri dış kaynak kullanarak karşılama yoluna gitmeye başlamışlardır.
İşletmeler ürettikleri ürünleri veya sundukları hizmetleri yerine getirirken beraberinde birçok faaliyetleri de gerçekleştirmek zorunda kalmaktadırlar. Zaman içerisinde asıl işleri olmayan bu faaliyetler işletmenin bütçesinin büyümesine ve hantallaşmasına neden olmaktadır. Bu durum işletmenin esnekliğini kaybetmesine, rakipleri ile rekabet edebilme yeteneğinin azalmasına neden olmaktadır. Bu durumda işletmeler asıl yeteneklerini belirleyip, sınırlarını çizip bunun dışında kalan faaliyetlerim gerçekleştirilmesi için konusunda uzman işletmelerden yardım alarak avantajlar sağlamaktadır. İşletmelerin asıl işleri, yani temel yeteneklerini belirlemesi demek, kendisini diğer rakiplerinden ayıran, farklılık yaratan ve işletmeye değer katan yeteneğin belirlenmesi demektir.
Temel yeteneğini belirleyen işletmeler sonraki adımda bu yeteneğin dışında kalan faaliyetlerini dışarıdan uzman bir işletmeye devrederek, yani dış kaynaklardan yararlanarak beklenen yararları sağlamaktadır.
Bir sürecin sahipliğinin işinde uzman tedarikçiye devredilerek, kalite ve katma değer yaratmak için girdi niteliğinde hizmet veya ürün sağlanması amacıyla işbirliğine gidilmesi, dış kaynaklardan yararlanma olarak tanımlanmaktadır.
Dış kaynaklardan yararlanmak, daha önce kendi kaynakları ile yönetilen bir işin; süreli olarak kontrata bağlanmasıyla, gerektiğinde çalışanların da transfer edilmesi suretiyle bir tedarikçi üzerine kaydırmak olarak tanımlanabilir.
İşletmeler, gerek esnekliğe ve uzmanlığı ayıracak bütçelere sahip olmadıklarında, daha ekonomik çözümler sunan işletmelerden (taşeron firmalardan) yararlanarak faaliyetlerini sürdürebilmektedirler. Bu yöntem dış kaynaklardan yararlanma yöntemi olarak tanımlanmaktadır.
Başka işletmelerden daha ucuza ya da daha iyi yapabildikleri işlerden sözleşme yaparak yararlanma sürecidir. Bir işletme birden fazla ürün ya da hizmet için faaliyette bulunuyorsa, bu faaliyetlerin bazılarında zamanla etkin olmama ve düşük kalitenin ortaya çıkma durumu söz konusudur. Ancak işletmenin bazı alanlarda dış kaynaklardan yararlanma uygulamasına giderse, daha karlı ve daha yüksek kaliteli ürün ve hizmet gerçekleştireceği kabul edilmektedir.
Dış kaynaklardan yararlanma yönteminin yukarıda da verildiği gibi bir çok tanımı yapılmıştır. Bu tanımların ortak noktaları;
 • Maliyetlerin düşürülmesi
 • Temel yeteneklere odaklanmak
 • İşletme dışı bir firma ile ortak çalışmak
 • Sözleşme imzalamak
 • İşletmenin temel yeteneği dışındaki faaliyetlerin devredilmesi
 • Esnekliği ve kaliteyi arttırmak
 • Rekabet gücünü arttırmak
 • Uzmanlık gerektiren işlerin dışarıdan alınması
 • İşletmelerde fiziksel küçülme sağlanarak, karı maksimize etmek olarak ortaya çıkmaktadır.
Tanımlardan da anlaşılacağı gibi ortan amaç; daha verimli, daha karlı, daha az maliyetli, daha esnek ve daha uzun ömürlü bir işletme yaratmak için, işletmenin temel yeteneği olan fonksiyonu dışındaki bütün faaliyetlerin dışarıdan, konusunda uzman başka bir işletmeden sağlanmasıdır. Bu anlayış Dış Kaynaklardan Yararlanma olarak ifade edilmektedir.
İşletmelerin dış kaynaklara yönlendiren hatta zorlayan birçok neden vardır. Bunlar; finansal kaynakların yetersizliği, çalışan personele yönelik yaşanan sorunlar, üretilen ürün veya sunulan hizmette kalitenin arttırılmasına yönelik talepler, gelişen teknolojiyi takip edebilmek, yakalayabilmek, yönetim ve organizasyonda yaşanan aksaklıkların giderilmesi isteği, yeni müşteri ve piyasa taleplerini karşılayabilmektir.
Günümüzde işletmeler hata için çok küçük bir pay bırakmaktadır. Bütün işletmeler, yeni teknolojiler ve yeni dağıtım kanallarıyla piyasaya yeni giren rakipler tarafından sürekli olarak rekabete zorlandıkları için piyasadaki Pazar paylarını koruma anlamında mücadele vermektedirler. Sektörlerinde lider olmak ve rekabet avantajını sürdürmek isteyen işletmeler, kullanışlı her araçtan yararlanmak zorundadır. Temel yetenekleri ile ilgili olmayan işletme süreçlerinde, fonksiyonlar ve hizmetler açısından dış kaynaklardan yararlanmak çok önemlidir.
Dış kaynaklardan yararlanma yöntemi yaklaşık 40 yıldır tercih edilen oturmuş bir iş yapış biçimidir. Birçok faaliyet ve kullanım alanını kapsamaktadır. Dış kaynaklardan yararlanmanın giderek önem kazanmasının başta gelen nedeni; Karmaşık ve hızlı hareket eder hale gelen piyasalarda uzman hizmet verebilmenin en hızlı yolu olmasıdır. Bununla birlikte daha düşük maliyet yaratması, işletmelere kandırdığı esneklik sayesinde sorunların azaltılmasına veya ortadan kaldırılmasına imkan sağlamasıdır.
Dış kaynaklardan yararlanmak yöntemi, hem dış kaynaklardan yararlanma hem de dış kaynak yararlanma hizmeti sunan işletmelere katma değer yaratma, maliyetleri azaltma, hizmet performansını iyileştirme, hisse senedi fiyatlarında artış gibi stratejik avantajlar sağlamaktadır.
Bir işletmenin her alanda üstünlük saplaması mümkün değildir. Herhangi bir alanda işlevini yerine getiremeyen işletmeler, bunu daha iyi yapabilen başka işletmelerle işbirliğine gitmektedirler.
İşletmeleri Dış Kaynaklardan Yararlanmaya Yönlendiren Nedenler:
 • İşlem maliyetini düşürmek
 • Temel yetenekleri geliştirmek
 • Kaynak transferini gerçekleştirmek
 • Kaliteyi arttırmak
 • Sabit maliyetleri değişken maliyetlere dönüştürmek
 • Küçülerek iç departmanlar üzerinde etkinliği arttırmak
Dış kaynaklardan yararlanan işletmeler, bazı departmanlarının faaliyetlerine son vereceklerinden küçüleceklerdir. Küçülme sonucu azalan personel arasında iletişim daha çok olacak, çalışma koşulları değişecektir. Sorumluluklar çoğaltılacaktır. Daha hızlı ve daha çok iletişim, işbirliği ve yaratıcılık söz konusu olacaktır. Takım çalışması artacaktır.
Dış kaynaklardan yararlanma yöntemine işletmeler açısından bakıldığında beklenen yararların sağlandığı görülmektedir. İşletmeler temel yeteneklerine yönelerek kalan faaliyetlerini dış kaynaklara yönelttiklerinde maliyet giderlerinde tasarruf sağlamışlardır. Sadece tasarruf sağlamakla kalmamış aynı zamanda diğer hedeflerine de ulaşmışlardır. Ürettikleri ürünün ya da hizmetin kalitesinin arttırılması, daha büyük piyasalara girebilmek, müşteri sayısının artırabilmek işletmelerin diğer hedeflerini oluşturmaktadır.
Bu bağlamda dışarıdan hizmet almanın işletmelere sağladığı avantajlar doğrultusunda, işletme olarak sadece temel yeteneklerinize odaklanarak diğer tüm işleriniz için dışarıdan hizmet almaya yönelmek size uzun vadede fayda sağladığı gibi büyüme hedeflerinizi de gerçekleştirecektir.

Bergama Mis Temizlik işletmeniz için gerekli ihtiyaçlarınıza, sürecin hatasız işlemesine ve işletmenizin yararına odaklanarak kaliteli hizmet

sunar. En uygun hizmet için sürekli gelişen ve günden güne kalitesini yukarıya çekerek standart oluşturmuş bir firmadır.

 

 

Tel: 0 850 307 0 647
info@bergamamistemizlik.com
PZT – CM: 9:00 – 17:00 pm
PZR: Kapalıyız
Randevu Al
Sorularınızmı var?

  Call Now ButtonBizi Arayın